EN
Belka Kauçuk
 
Ölçme ve Deney

Görsel, ölçüsel, statik ve dinamik testler ürün ve kauçuk karışımı üzerinden yapılabilmekte; sonuçları teknik ekip tarafından değerlendirilerek süreç sonuçlarına yansıtılmaktadır.